[NI-MPX] MANAŽERSKÁ PRAXE

Garant: Ing. David Buchtela, Ph.D.
Katedra: 18102 kat. softwarového inženýrství
ECTS kredity: 4
Rozsah výuky: 0+0
Zakončení: Z
Semestr: Z,L

Student může jednou v rámci svého magisterského studia absolvovat (uplatnit) manažerskou praxi ve zvoleném subjektu praxe (podnikatelském subjektu) na operativním, taktickém či strategickém stupni řízení (typicky na pozici projektového manažera, středního či vrcholného manažera). Zvolený subjekt praxe a odbornou náplň posuzuje s dostatečným předstihem garant předmětu. Ve zvoleném subjektu praxe nesmí mít podstatný vlastnický podíl ani podstatný rozhodovací vliv příbuzní studenta (např. jako člen vrcholného managementu).

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ

Pro zápis předmětu podá student podepsanou ŽÁDOST O ZÁPIS PŘEDMĚTU NI-MPX s dále uvedenými (posuzovanými) atributy:

  • typ zvoleného subjektu (podnikatelský subjekt, nezisková organizace, ?)
  • vlastnická a organizační struktura subjektu (s ohledem na vlastnický či rozhodovací podíl studenta či jeho příbuzných ve zvoleném subjektu)
  • počet zaměstnanců, resp. řízených osob v subjektu
  • popis a náplň činnosti pozice studenta ve zvoleném subjektu
  • doba trvání činnosti studenta na odpovídající pozici ve zvoleném subjektu (min. 20 člověkodnů / 4 týdny)

Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení a posuzuje ji garant předmětu. Garant předmětu doplní do žádosti studenta, zda schvaluje či neschvaluje zápis předmětu.


Pro uznání praxe (získání zápočtu) musí student doložit ZPRÁVU O MANAŽERSKÉ PRAXI, která obsahuje především následující náležitosti:

  • specifikace (identifikaci) subjektu praxe
  • doložení rozsahu praxe v trvání min. 20 člověkodnů (cca 4 týdny na plný úvazek) např. ve formě pracovní smlouvy na uvedenou dobu
  • popis odborné náplně a popis pozice na odpovídající úrovni řízení
  • přehled (počet) a popis činnosti řízených pracovníků
  • potvrzení statutárního orgánu subjektu nebo nadřízeného řídícího pracovníka o absolvování praxe a skutečnostech uvedených ve Zprávě o manažerské praxi

Zápočet z předmětu uděluje garant předmětu do studijního systému (KOS) na základě posouzení doložené Zprávy o manažerské praxi. Rozhodnutí o udělení či neudělení zápočtu, s případným zdůvodněním rozhodnutí, zapisuje garant předmětu i do Zprávy o manažerské praxi.

Vyplněnou žádost a zprávu o praxi je nutné doručit garantovi předmětu prostřednictvím sekretariátu Katedry softwarového inženýrství (A-926) k posouzení!

KE STAŽENÍ

­