CENTRUM BUSINESS INFORMATIKY

je fakultní útvar, založený při katedře softwarového inženýrství, zaměřený na konzultační, projektovou, vědeckou činnost a na přípravu a realizaci (výuku) specializovaných předmětů (kurzů) z oblastí podnikové ekonomiky, řízení podnikové informatiky na operativní, taktické i strategické úrovni, projektového řízení a dalších souvisejících oblastí.

V pedagogické činnosti garantuje centrum především oborové a specializované předměty bakalářské a magisterské specializace MANAŽERSKÁ INFORMATIKA (MI) programu INFORMATIKA na Fakultě informačních technologií především se zaměřením na podnikovou informatiku, ekonomiku a řízení.

Nedílnou součástí pedagogicko-vědecké činnosti je i podpora a spolupráce s doktorandy katedry softwarového inženýrství při jejich přípravě disertační práce i další vědecké činnosti zaměřené na oblast business informatiky a systémů podpory (znalostního) rozhodování.

Dalším cílem centra je poskytnutí jednotného kontaktního a konzultačního místa pro sdílení informací a doporučených postupů pro řešení typických „životních situací“ při založení a řízení vlastního malého podniku (START-UPu).

Tyto dovednosti jsou dnes velmi žádané i v případě uplatnění absolventů na pozicích business analytiků či manažerů a to nejen v oblasti IT.

­